Hysterectomie is een veelvoorkomende procedure die wordt uitgevoerd om vrouwen te helpen hun gezondheidsproblemen te behandelen. De meest voorkomende redenen dat een vrouw een hysterectomie nodig heeft, zijn endometriose, baarmoederhalskanker of baarmoederfibromen. Hoewel de procedure algemeen veilig en relatief simpel is, kunnen sommige complicaties optreden. In dit artikel gaan we in op wat je moet weten over hysterectomie.

Hoe werkt het?

Hysterectomie is een chirurgische ingreep waarbij de baarmoeder of delen daarvan wordt verwijderd. Er zijn verschillende manieren waarop deze procedure kan worden uitgevoerd, afhankelijk van de reden waarvoor de operatie wordt uitgevoerd. Soms wordt alleen het bovenste gedeelte van de baarmoeder verwijderd (subtotale hysterectomie) en soms wordt ook het onderste gedeelte verwijderd (volledige hysterectomie). Ook kan er besloten worden om ovaria te verwijderen (ovariële hysterectomie). De arts zal bepalen welke opties beschikbaar zijn voor jou afhankelijk van je medische geschiedenis en symptomen.

Risico’s en complicaties

Hoewel hysterectomie zeer veilig is, kunnen er complicaties optreden tijdens of na de ingreep zoals bloeding, infecties en littekenweefselvorming (adhesies). Bloedverlies tijdens of na de operatie is normaal; als het bloedverlies abnormaal hoog blijkt te zijn, kan deze aanleiding geven tot extra maatregelen zoals transfusies of andere procedures om bloeden te stoppen. Mogelijke lange termijn complicaties van hysterectomie kunnen nerveuze problematiek, incontinentie en/of seksuele problematiek betekenen. Daarnaast is er ook eerder sprake van osteoporose bij vrouwen die eerder een hysterectomie hebben gehad dan bij vrouwen die dat niet hebben ondergaan.

Naar een genderkliniek voor hysterectomie

Een genderkliniek is een medische instelling die gespecialiseerde zorg en behandeling biedt aan personen die zich identificeren als transgender of gender non conform. De diensten van een genderkliniek zijn bedoeld om de overgang van het individu naar zijn of haar genderidentiteit te ondersteunen, psychische ondersteuning te bieden, hormonale vervangingstherapie (HRT) te bieden en te helpen bij sociale en juridische uitdagingen.

Deze klinieken kunnen ook uitgebreide gynaecologische en reproductieve gezondheidsdiensten aanbieden, zoals hysterectomieën. Hysterectomie is een procedure om de baarmoeder te verwijderen, die soms wordt aanbevolen voor mensen die een geslachtsverandering ondergaan. Het is belangrijk op te merken dat deze procedure geen enkele invloed heeft op iemands hormonen of genderidentiteit; het verwijdert alleen de organen die met de voortplanting te maken hebben. Genderklinieken kunnen ook andere procedures aanbieden die te maken hebben met reproductieve gezondheid, zoals oöphorectomie (verwijdering van de eierstokken) en tubal ligation (afsluiting van de eileiders).